HOME
Re-Examination Results has already been Published. Click here to view the results of the Re-examination
NA implies Not attempted
S.N Roll. No Name Test II (Out of 30) Test III (Out of 30) Test II (out of 7.00) Test III (Out of 7.00)
1 63001 Amar Bahadur Gurung 30 30 7 7
2 63002 Amita Shrestha 12 NA 2.8 0
3 63003 Anup Bhattarai NA 29 0 6.77
4 63004 Bhaba Barjacharya 24 12 5.6 2.8
5 63005 Binayak Budathoki 30 20 7 4.67
6 63006 Birodh Raj Khanal ABSENT ABSENT 0 0
7 63007 Deepak Kumar Singh NA 23 0 5.37
8 63008 Dirghayu Govinda Lakhey 23 30 5.37 7
9 63009 Duryodhan Chaulagain 30 30 7 7
10 63010 Himmat Shrestha 20 30 4.67 7
11 63011 Janak Mani Regmi ABSENT ABSENT 0 0
12 63012 Manish Labh 12 20 2.8 4.67
13 63013 Manoj Bhusal 8 15 1.87 3.5
14 63014 Nabin Neupane 18 21 4.2 4.9
15 63015 Navin Adhikari 12 NA 2.8 0
16 63016 Nishiv Bhandari 20 12 4.67 2.8
17 63017 Pawan Adhikari NA 29 0 6.65
18 63018 Peeyush Tiwari NA 19 0 4.43
19 63019 Prabodh Khatiwada     0 0
20 63020 Pratichhya Pandey 25 17 5.83 3.97
21 63021 Ram Prasad Yadav     0 0
22 63022 Ram Sharan Baral 20 NA 4.67 0
23 63023 Sagun Man Singh Shrestha NA 12 0 2.8
24 63024 Ranam Adhikari NA 12 0 2.8
25 63025 Rhitwik Tiwari ABSENT ABSENT 0 0
26 63026 Rochak Bikram K.C. 18 NA 4.2 0
27 63027 Sabin Kumar Karki 12 5 2.8 1.17
28 63028 Sabin Shankhadev 12 NA 2.8 0
29 63029 Sachin KC NA 20 0 4.67
30 63030 Sandeep Lawati ABSENT ABSENT 0 0
31 63031 Sanjeev Shrestha 20 12 4.67 2.8
32 63032 Santosh Dahal ABSENT ABSENT 0 0
33 63033 Saurabh Chandra Gyawali 12 NA 2.8 0
34 63034 Shrey Joshi 30 30 7 7
35 63035 Shristina Sthapit     0 0
36 63036 Sujan Dongol 15 3 3.5 0.7
37 63037 Sugan Shrestha 12 12 2.8 2.8
38 63038 Ujwal Shrestha NA 28 0 6.53
39 63120 Sashi Ram Dahal 12 26 2.8 6.07
40 63121 Avisek Kumar Acharaya 29 26 6.77 6.07